De 7 mooiste Bijbelverhalen
In de periode november 2013 - februari 2014 houden we een prekenserie over het Oude Testament. Van het Oude Testament wordt soms het belang onderschat. De geschiedenis die daar is beschreven, is niet alleen zeer de moeite waard om te lezen; het ademt ook in alles de komende Redder en Heer uit.
 
In het Nieuwe Testament wordt door en in Jezus Christus, de mensgeworden God, alles vervuld van wat in het Oude Testament is voorzegd. Om die prachtige samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament beter tot zijn recht te laten komen, is het belangrijk het Oude Testament goed te begrijpen. De prekenserie geeft bepaald geen volledig beeld, maar hoopt wel wat meer  licht te werpen op en duidelijkheid te verschaffen over de 4000 jaar voor Jezus' geboorte.
     
 
   
 
 De verschillende delen zijn via onderstaande links te beluisteren op YouTube.
Datum
Spreker
Thema
Link
17 november 2013
Michiel Hollander
Abr(ah)am geroepen
24 november 2013
Benno van Mersbergen
Mozes leidt het volk
01 december 2013
Michiel Hollander
Simson en Delila
15 december 2013
Benno van Mersbergen
Israël wil een koning
12 januari 2014  Michiel Hollander  Elia: tegen de stroom in  Beluisteren via YouTube 
19 januari 2014  Benno van Mersbergen  Naar wie luister jij?  Beluisteren via YouTube 
09 februari 2014
Michiel Hollander
Een toekomst vol hoop Beluisteren via YouTube