ANBI-gegevens

Officiële naam
Stichting Baptistengemeente, gevestigd in Weert
RSIN-nummer
800278082
Dit is het collectieve RSIN-nummer van de ABC-gemeenten waar de baptistengemeente bij is aangesloten
Adresgegevens
Samenkomsten: Rode Kruisgebouw, Boerhaavestraat 15a, Weert
Informatie: 0495-535767 (Michiel Hollander)
Doelstellingen
De twee hoofddoelen van de gemeente zijn:
1.       Verkondiging van het evangelie naar buitenstaanders
2.       Vorming van de degenen binnen de gemeente tot een christelijke levenswandel
Hoofdlijnen beleidsplan
Het beleid is uitgesplitst naar diverse taakgroepen die elk een rol hebben bij de opbouw van de gemeente.
1.       Kringen: kleine groepen waarin mensen elkaar ontmoeten. Ze kunnen elkaar steunen, bemoedigen, aansporen in hun leven met God
2.       Pastoraat: mensen binnen de gemeente helpen in moeilijkheden en hen te helpen een leven te leiden met Jezus als voorbeeld
3.       Evangelisatie: de inhoud van ons geloof bekendmaken aan buitenstaanders, waardoor zij gaan ontdekken wie God en Jezus Christus zijn, wat zij voor ons gedaan hebben, en hen aansporen daarin te gaan geloven
4.       Gebed en aanbidding: mensen stimuleren en helpen om een beter en dieper gebedsleven te ontwikkelen, zowel persoonlijk als gezamenlijk
5.       Diensten: zondagse samenkomsten houden, met een opbouwende preek en goede zang
6.       Jeugd/kinderen: kinderen en jongeren bekend maken (de inhoud van) het geloof en hen te stimuleren zelf te kiezen voor Jezus Christus
7.       Facilitair: praktische zaken regelen die nodig zijn om alles binnen de gemeente goed te laten verlopen
Bestuur
De oudsten vormen samen het bestuur van de gemeente.
Ze worden bijgestaan door de coördinators van de taakgroepen.
Op de ledenvergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van het bestuur.
Beloningsbeleid
De gemeente heeft geen betaalde krachten. Vrijwilligersvergoedingen worden niet gegeven. Alleen de gastsprekers krijgen een vergoeding.
 
Gemaakte onkosten van leden worden wel vergoed.
Verslag activiteiten
De activiteiten zijn ook uitgesplitst naar de taakgroepen.
1.    Kringen: momenteel zijn er drie kringen. Afgelopen jaar is in alle kringen nagedacht over diverse aspecten van het volgen van Jezus aan de hand van eht boekje “Stage lopen bij Jezus”
2.    Pastoraat: er is mogelijkheid tot gesprekken en voorbede. Er wordt momenteel gekeken of er een telefonisch spreekuur kan worden ingesteld.
3.    Evangelisatie: afgelopen jaar is aangehaakt bij de activiteiten van “Weert 600”, die zijn gestart omdat de plaats Weert 600 jaar bestaat. In het kader daarvan is er een actie geweest “het mooiste bijbelverhaal van Weert”. Hierin is samengewerkt met diverse andere kerken en gemeenten in Weert.
4.    Gebed en aanbidding: er is meegedaan met de wereldwijde “week van gebed”. Daarnaast zijn er gebedswandelingen opgezet.
5.    Diensten: veel aandacht wordt gegeven aan zang repetities van zangleiders en muzikanten om het niveau van de samenzang te verbeteren
6.    Jeugd/kinderen: Voor de kinderen wordt er een zondagschool gehouden als onderdeel van de samenkomsten. De jongeren hebben afgelopen jaar op woensdagavond een “youth alpha” cursus gevolgd.
7.    Facilitair: er is veel aandacht voor het gebouw, verbetering van de geluidstechniek, en een betere indeling van de zaal

 

De baptistengemeente is onderdeel van de ABC-gemeenten, een orgaan voor gelijkgestemde gemeenten om elkaar te ontmoeten en te steunen. De plaatselijke gemeenten blijven wel onafhankelijk binnen deze gemeentengroep.

Financiële verslagen: klik hier voor het verslag