De leidraad voor ons (geloofs)leven is Gods Woord, de Bijbel. De geloofsbasis is daarop gebaseerd en laat een belangrijke
kern van ons geloof zien. Dat betekent tegelijk dat de geloofsbasis niet alles zegt en dat we steeds teruggaan naar de
Bijbel als enige volledige bron, waar doorheen Gods liefde tot ons spreekt.
 
De teksten uit de geloofsbasis zijn overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).