DE BIJBEL
 
1. De inspiratie van de Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, het door God geïnspireerde Woord is en
de openbaring van God aan de mens, de onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en beleven. 
Deze 66 boeken zijn woordelijk onfeilbaar in de oorspronkelijke tekst.
 
2 Tim 3:15-17 ... en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid  
kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God
geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust. 
1 Petr 1:23-25 en 2 Petr 1:19-21