DE DOOP
 
10. De doop
Wij getuigen van onze bekering en van het in Christus ontvangen nieuwe leven door ons te laten
dopen door onderdompeling. De doop is het beeld van het begraven van je oude mens,
je oude leven, en opstanding in het nieuwe leven met Christus, naar het voorbeeld van het
Nieuwe Testament en in gehoor-zaamheid aan God.
 
- Matt 28:19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. . . .
- Rom 6:3-5 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de
macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen
in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
- Hand 8:36-38