DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
11. De maaltijd van de Heer
Wij geloven, dat de gemeente regelmatig de Maaltijd van de Heer behoort te houden,
waarbij het brood en de beker spreken van het verbroken lichaam en het vergoten bloed
van onze Heiland. Jezus heeft deze maaltijd Zelf ingesteld, ter gedachtenis aan en ter
verkondiging van zijn dood. Wij willen dit in gehoorzaamheid vieren, totdat Hij terugkomt
om zijn gemeente op te halen.
 
- 1 Kor 11:23-26 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf.
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit,
brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te
gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij
te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood
van de Heer, totdat Hij komt.
- Hand 2:42, Luc 22:17-20