DE MENS 
 
6. De totaal verloren staat van de mens
Wij geloven, dat de mens geschapen is naar Gods beeld, maar dat door de zonde van Adam,
waarvoor hij zelf heeft gekozen, de mensheid gevallen is en daardoor de zondige natuur erft
en door de zonde gescheiden is van God. Feitelijk is de mens geheel verdorven en niet in staat
zichzelf of zijn verloren toestand te verbeteren. De mens is ook niet in staat om zichzelf te redden. 
 
- Gen 1:27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.
- Rom 3:23 Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert (=mist) de nabijheid
van God.
- Rom 5:12 Door één mens (=Adam) is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood,
en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.