GEMEENTELEVEN 
 
9. Gemeenteleven
Wij geloven dat de plaatselijke gemeente bestaat uit leden die door hun getuigenis en manier van
leven laten zien een kind van God te zijn en die door de Heilige Geest zijn toegevoegd aan zijn gemeente
 
- Hand 2:41-42 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
- Hand 2:43-47