GOD DE HEILIGE GEEST
 
5. De Persoon en het werk van God de Heilige Geest
a. Wij geloven, dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Wanneer een mens daaraan gehoor geeft, brengt Hij de wedergeboorte tot stand,
waardoor de gelovige gedoopt wordt in de Geest en toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus.
Hij woont vanaf het moment van de bekering in de gelovige en verzegelt de gelovige tot de komst van Christus. 
 
Ef 1:13-24 In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het Evangelie van uw redding,
in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is
als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden,
tot eer van Gods grootheid.
- Joh 16:8-11, Rom 8:16, 1 Kor 12:!3, Tit 3:5b-6
 
b. Wij geloven, dat de Heilige Geest de goddelijke Leraar is die alle gelovigen leidt in de waarheid
en dat iedere gelovige zich altijd geheel open moet stellen voor de Heilige Geest.
   
- Joh 16:13-15 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.
Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen
gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is,
is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.
- 1 Kor 2:10-12, Rom 8:9, Gal 5:16
 
c. Wij geloven dat de Heilige Geest gaven geeft die ertoe dienen de gemeente op te bouwen.
De vrucht van de Geest vormt ons karakter. Hierdoor zijn we in staat deze gaven goed te gebruiken.
 
- Rom 12:6-8 We hebben verschillende gaven, onder-scheiden naar de genade die ons geschonken is.
Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen,
moet onderwijzen.  Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft,
moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.
- Gal 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zacht-moedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
- 1 Kor 12:4-11