ZEKERHEID 
 
7. De zekerheid van degene die gelooft
Wij geloven in de zekerheid van een eeuwig leven in Gods nabijheid voor allen die het
verzoenende offer van de Here Jezus persoonlijk hebben aanvaard, waardoor ze opnieuw
geboren zijn. De Bijbel leert ons nadrukkelijk dat het offer van de Here Jezus onze
enige weg is tot redding én dat deze zekerheid geen aanleiding is om losbandig te leven,
maar juist uit liefde en dankbaarheid ons leven te richten naar dat Woord.
 
- 1 Joh 5:11-12 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
- Gal 5:13  . . . u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens
te bevredigen, maar dien elkaar in liefde . . . .
- Rom 5:8-9, Ef 2:8-9, Joh 5:24, Joh 10:28-29, Rom 8:33-34, 38-39